Trang 1 trong 19 kết quả
Sắp xếp theo
Nâng cao hiệu quả việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại
Tác giả: Nguyễn Đan Tuyên,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Công nghệ sản xuất và chế biến đường, bánh kẹo /
Tác giả: Trần Thị Cúc Phương,
Mô tả vật lý: 256tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 664.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Công nghệ sản xuất đường mía /
Tác giả: Trần Thị Cúc Phương,
Mô tả vật lý: 130tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 664.122
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp tại chi cục thuế quận 10, thành phố Hồ
Tác giả: Trần Thị Ánh Tuyết,
Mô tả vật lý: 95tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 336.243
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tình hình phân phối tiêu thụ tại xí nghiệp bán lẻ xăng dầu ( công ty xăng dầu khu vực II -
Tác giả: Trần Thị Cúc Phương,
Mô tả vật lý: 57 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 658.788
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Các nhân tố ảnh hưởng đến tính tuân thủ thuế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi cục thuế thành
Tác giả: Trần Thị Kim Ngân,
Mô tả vật lý: 104tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 336.243
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Hỏi và đáp pháp luật đại cương /
Tác giả: Trần Thị Cúc,
Mô tả vật lý: 90tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 340
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Đánh giá khả năng kháng nấm của cao chiết từ phân đoạn phân cực rong mơ "Sargassum". /
Tác giả: Nguyễn Thị Thuý,
Mô tả vật lý: 84tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giáo trình hóa học và phụ gia thực phẩm /
Tác giả: Huỳnh Thị Kim Cúc,
Mô tả vật lý: 313tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Biểu Tượng hoa cúc, cổng torri, sóng lừng trong văn hóa Nhật Bản /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 23tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 306.0952
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn