Trang 1 trong 11 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu sn xut chip chui. /
Tác giả: Nguyễn Thị Mến Em,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu xây dng h thng qun lý cht lưng HACCP cho sn phm gà rán ti KFC. /
Tác giả: Lê Thị Ngọc Nhờ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kim soát ni b trong hot đng thu thuế ti chi cc thuế Th Đc /
Tác giả: Trần Phương Nam,
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Công ngh sn xut và chế biến đưng, bánh ko /
Tác giả: Trần Thị Cúc Phương,
Mô tả vật lý: 256tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 664.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hi và đáp pháp lut đi cương /
Tác giả: Trần Thị Cúc,
Mô tả vật lý: 90tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 340
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Công ngh sn xut bánh ko /
Tác giả: Trần Thị Cúc Phương,
Mô tả vật lý: 130tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 664.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Công ngh sn xut đưng mía /
Tác giả: Trần Thị Cúc Phương,
Mô tả vật lý: 130tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 664.122
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Xây dng h thng HACCP cho sn phm sa đu nành ti Cty CBTP Quang Minh. /
Tác giả: Ngô Thị Hoàng Thương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tình hình phân phi tiêu th ti xí nghip bán l xăng du ( công ty xăng du khu vc II -
Tác giả: Trần Thị Cúc Phương,
Mô tả vật lý: 57 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 658.788
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tình hình phân phi tiêu th ti... /
Tác giả: Trần Thị Cúc Phương,
Mô tả vật lý: 57 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 658.788
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn