Trang 1 trong 19 kết quả
Sắp xếp theo
Khảo sát các điều kiện trích ly và phân tích thành phần kháng oxy hóa của dịch trích lipid từ rong
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Trang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu xây dựng kế hoạch HACCP cho quy trình sản xuất bánh custas. /
Tác giả: Trần Thị Minh Phương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá hiện trạng quản lý môi trường tại công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa, KCN Nhơn Trạch 3, Đồng
Tác giả: Phùng Ngọc Minh Phương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty cổ phần may Bình Minh /
Tác giả: Trần Thị Phượng,
Mô tả vật lý: 61 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 338.072
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tìm hiểu về mô hình OSI và mạng mô phỏng về các giao thức định tuyến trên phần mềm SIM /
Tác giả: Huỳnh Thị Minh Phượng,
Mô tả vật lý: 92 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu ứng dụng công cụ phân tích hệ thống môi trường SWOT và SA trong công tác quản lý môi
Tác giả: Phạm Đức Phương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Các nhân tố của chất lượng dịch vụ giáo dục ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên tại các trường
Tác giả: Võ Khánh Tâm,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình trường tiểu học Long Khành B - huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh /
Tác giả: Ngô Minh Phương Điền,
Mô tả vật lý: 148tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Dự định khởi nghiệp bằng phương thức nhượng quyền thương mại của sinh viên Trường Đại học Công nghệ
Tác giả: Đỗ Thị Thanh Thúy,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.11
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tự học 600 chữ Kanji căn bản /
Tác giả: Hoàng Quỳnh,
Mô tả vật lý: 269tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 495.681
ISBN: 9786049557347
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn