Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Ngh thut trang đim /
Tác giả: Trần Thị Ngọc Mỹ,
Mô tả vật lý: 84tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 646.72
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nâng cao hiu qu hot đng tín dng đi vi doanh nghip va và nh ti ngân hàng Eximbank chi
Tác giả: Trần Thị Ngọc Diễm,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Reseach about job satisfaction in Ho Chi Minh Sport Center /
Tác giả: Tran Thi Ngoc Diem,
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.31422
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn