Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng Eximbank chi
Tác giả: Trần Thị Ngọc Diễm,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghệ thuật trang điểm /
Tác giả: Trần Thị Ngọc Mỹ,
Mô tả vật lý: 84tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 646.72
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Reseach about job satisfaction in Ho Chi Minh Sport Center /
Tác giả: Tran Thi Ngoc Diem,
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.31422
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn