Trang 1 trong 13 kết quả
Sắp xếp theo
Phát trin xut khu hàng may mc ca công ty TNHH TM DV Ngọc Khánh /
Tác giả: Trần Thị Phương Hạnh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kế toán xác đnh kết qu kinh doanh ti công ty c phn tp đoàn Toàn Cu Xan /
Tác giả: Trần Thị Bích Ngọc,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kho sát quá trình to màng ph ăn đưc alginate kháng oxy hóa ng dng trong bo qun táo ct tươi
Tác giả: Lê Thị Hồng Hạnh,
Mô tả vật lý: 134tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kế toán xác đnh kết qu kinh doanh ti công ty c phn thương mi cơ khí Tân Thanh /
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Yến,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thc hành hóa phân tích và kim nghim dưc phm.
Tác giả: Trần Thị Vân Anh,
Mô tả vật lý: 68tr.
Ký hiệu phân loại: 615.1901
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kho sát và so sánh kh năng tiết enzyme ngoi bào và ký sinh tuyến trùng ca mt s chng nm
Tác giả: Trần Thị Ngọc Hạnh,
Mô tả vật lý: 92tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thc hành vi sinh thc phm /
Tác giả: Trần Thị Ngọc Mai,
Mô tả vật lý: 72tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 664.001579
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Các nhân t nh hưng đến h thng kim soát ni b ca các đơn v hành chính s nghip trên đa bàn
Tác giả: Trần Thị Thu Hương,
Mô tả vật lý: 73tr ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Kế toán đi cương /
Tác giả: Phạm Ngọc Thúy,
Mô tả vật lý: 290tr. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Thc hành hóa vô cơ - hóa lý /
Tác giả: Trần Thị Vân Anh,
Mô tả vật lý: 28tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 615.19
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn