Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán nợ phải thu - nợ phải trả tại Công ty CP Tư vấn và giao
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thực hành hóa phân tích và kiểm nghiệm dược phẩm.
Tác giả: Trần Thị Vân Anh,
Mô tả vật lý: 68tr.
Ký hiệu phân loại: 615.1901
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thực hành hóa vô cơ - hóa lý /
Tác giả: Trần Thị Vân Anh,
Mô tả vật lý: 28tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 615.19
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn