Trang 1 trong 13 kết quả
Sắp xếp theo
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại cơ khí Tân Thanh /
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Yến,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát và so sánh khả năng tiết enzyme ngoại bào và ký sinh tuyến trùng của một số chủng nấm
Tác giả: Trần Thị Ngọc Hạnh,
Mô tả vật lý: 92tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần tập đoàn Toàn Cầu Xan /
Tác giả: Trần Thị Bích Ngọc,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Kế toán đại cương /
Tác giả: Phạm Ngọc Thúy,
Mô tả vật lý: 290tr. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Khảo sát quá trình tạo màng phủ ăn được alginate kháng oxy hóa ứng dụng trong bảo quản táo cắt tươi
Tác giả: Lê Thị Hồng Hạnh,
Mô tả vật lý: 134tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ của các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn
Tác giả: Trần Thị Thu Hương,
Mô tả vật lý: 73tr ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thực hành hóa phân tích và kiểm nghiệm dược phẩm.
Tác giả: Trần Thị Vân Anh,
Mô tả vật lý: 68tr.
Ký hiệu phân loại: 615.1901
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thực hành hóa vô cơ - hóa lý /
Tác giả: Trần Thị Vân Anh,
Mô tả vật lý: 28tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 615.19
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phát triển xuất khẩu hàng may mặc của công ty TNHH TM DV Ngọc Khánh /
Tác giả: Trần Thị Phương Hạnh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thực hành vi sinh thực phẩm /
Tác giả: Trần Thị Ngọc Mai,
Mô tả vật lý: 72tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 664.001579
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn