Trang 1 trong 2 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu sản xuất nước giải khát n men từ phế liệu quả mít. /
Tác giả: Lê Thị Yến Anh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu sản xuất nước giải khát n men từ phế liệu quả mít /
Tác giả: Lê Thụy Yến Anh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn