Trang 1 trong 2 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu quá trình tạo mầm hạt đậu đen và ứng dụng sản xuất bột đậu đen nảy mầm /
Tác giả: Trần Lê Thảo Linh,
Mô tả vật lý: 61tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 664.726
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu quy trình tạo mầm hạt đậu đen và ứng dụng sản xuất bột đậu đen nảy mầm /
Tác giả: Trần Lê Thảo Linh,
Mô tả vật lý: 91tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 664.726
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
1

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH