Trang 1 trong 11 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu chế biến phô mai tươi lên men từ chủng KEFIR có bổ sung trái cây. /
Tác giả: Nguyễn Trần Hồng Phúc,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Kaiser Việt Nam /
Tác giả: Trần Thị Hồng Ngọc,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát quá trình tạo màng phủ ăn được alginate kháng oxy hóa ứng dụng trong bảo quản táo cắt tươi
Tác giả: Lê Thị Hồng Hạnh,
Mô tả vật lý: 134tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Truyền thuyết dân gian người Việt.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 435tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049023200
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hóa sinh thực phẩm /
Tác giả: Trần Thị Ngọc Mai,
Mô tả vật lý: 230tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 572
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thí nghiệm hóa học và hóa sinh thực phẩm /
Tác giả: Trần Thị Ngọc Mai,
Mô tả vật lý: 68tr ; , 26cm
Ký hiệu phân loại: 572
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Truyền thuyết dân gian người Việt.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 487tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049023248
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Truyền thuyết dân gian người Việt.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 467tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049023255
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Truyền thuyết dân gian người Việt.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 399tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049023217
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Truyền thuyết dân gian người Việt.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 399tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049023231
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH