Trang 1 trong 19 kết quả
Sắp xếp theo
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận xuất khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH H&T Quốc
Tác giả: Lê Thị Phương Thảo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công
Tác giả: Trần Thị Phương Thảo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH xây dựng cơ điện Trí Trung. /
Tác giả: Trần Thị Hiển,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kiểm toán của các công ty kiểm toán độc lập nhỏ và vừa
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Thảo,
Mô tả vật lý: 110 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 657.45
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Khảo sát hiện trạng và đánh giá dư lượng của GlyPhosate trong các trang trại trồng nho huyện Tuy
Tác giả: Trần Thị Phương Thảo,
Mô tả vật lý: 76tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.738498
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Khảo sát hiện trạng và đánh giá dư lượng của glyphosate trong các trang trại trồng nho huyện Tuy
Tác giả: Trần Thị Phương Thảo,
Mô tả vật lý: 75tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7384
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Một số giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng tại Công ty giao nhận vận tải Giai điệu -
Tác giả: Lê Trần Đặng Thùy Dung,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Xây dựng chương trình giáo dục môi trường hỗ trợ công tác giáo dục bảo tồn và bảo vệ môi trường tại
Tác giả: Trần Thị Bảo Phương,
Mô tả vật lý: 135 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát hiện trạng sử dụng và đánh giá dư lượng của GLYPHOSATE trong các trang trại trồng nho huyện
Tác giả: Trần Thị Phương Thảo,
Mô tả vật lý: 76tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.738498
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 5 TP. HCM /
Tác giả: Trần Thị Phương Thảo,
Mô tả vật lý: 92tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn