Trang 1 trong 28 kết quả
Sắp xếp theo
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu tại kho Tân
Tác giả: Trần Thị Thuý Oanh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu tại Kassa /
Tác giả: Phạm Thị Thùy Trang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm nước ao hồ tù đọng ở
Tác giả: Đặng Thị Thùy Dương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Trang phục cổ truyền của người HMông Hoa ở tỉnh Yên Bái /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 299tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 391.009597
ISBN: 9786045395882
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp 2014 /
Tác giả: Trần Thị Thùy Trang,
Mô tả vật lý: 58tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.066
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến sự tăng trưởng và khả năng tạo kết tủa của vi
Tác giả: Phạm Thị Thùy Trang,
Mô tả vật lý: 73tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.362
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu khả năng xử lý của các loại bèo đối với nước thải thủy sản /
Tác giả: Nguyễn Huỳnh Hải Minh,
Mô tả vật lý: 21 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.35
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Thực trạng hoạt động pr nội bộ tại công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood /
Tác giả: Trần Thị Ngọc Thúy,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân tích thực trạng chăm sóc khách hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn lưu trữ số /
Tác giả: Đặng Phương Thủy Tiên,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu đề xuất giải pháp an toàn môi trường các trang trại nuôi trồng thủy sản tỉnh An Giang /
Tác giả: Trần Thị Mai Phương,
Mô tả vật lý: 120 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn