Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Áp dụng tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 :
Tác giả: Trần Thị Kim Phúc,
Mô tả vật lý: 105 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ hàng nhập khẩu
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Nga,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giáo trình sinh hóa học động vật /
Tác giả: Trần Tố,
Mô tả vật lý: 248tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 572
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Các nhân tố bên trong doanh nghiệp ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa Tp.
Tác giả: Trần Thị Thùy Tiên,
Mô tả vật lý: 125 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.022
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Quản trị hạn mức tín dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất khẩu cà phê của ngân
Tác giả: Trần Thị Thủy Nga,
Mô tả vật lý: 92tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn