Trang 1 trong 41 kết quả
Sắp xếp theo
Các nhân tố hữu ích của việc sử dụng smartphone ảnh hưởng đến hoạt động học tập của sinh viên các
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Ngọc Nhi, Trần Lê Bảo Linh,
Mô tả vật lý: 114tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 371.33
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu vận chuyển bằng
Tác giả: Trần Viết Khả, Trần Thị Trang, (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán tài chính - Nghiên cứu thực nghiệm
Tác giả: Lê Thị Thanh Giang, Trần Phước (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 158tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 657.0285
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố ảnh hưởng đến tính tuân thủ thuế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi cục thuế thành
Tác giả: Trần Thị Kim Ngân , Nguyễn Trần Phúc (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 104tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 336.243
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tìm hiểu quy trình giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển và đề xuất giải pháp nâng cao
Tác giả: Mạc Sỹ Thành, Trần Thị Thanh Hằng giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 50 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán trách nhiệm tại các công ty điện lực trên địa
Tác giả: Trần Đình Khuyến, Phan Thị Hằng Nga (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 97tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.1511
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu đường biển bằng container tại Công ty
Tác giả: Bạch Thị Vy, Trần Thị Trang(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức kế toán trách nhiệm tại các công ty niêm yết trên sàn
Tác giả: Vũ Thị Kim Hồng, Trần Văn Tùng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 107 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố tác động đến sự bất cân xứng thông tin của các doanh nghiệp ngành bất động sản niêm yết
Tác giả: Nguyễn Kim Thủy, Trần Anh Tuấn (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 74 ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố tác động đến chất lượng tiết học tại các trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí
Tác giả: Đỗ Trọng Tú, Trần Thị Mỹ Ngọc, Lê Thanh Nam,
Mô tả vật lý: 81tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 371.102
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn