Trang 1 trong 34 kết quả
Sắp xếp theo
Trang phục cổ truyền của người HMông Hoa ở tỉnh Yên Bái /
Tác giả: Trần Thị Thu Thủy (khảo sát nghiên cứu),
Mô tả vật lý: 299tr. ; , 21cm
ISBN: 9786045395882
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 391.09597
Mô hình CMMI - một cách tiếp cận cải tiến quy trình phần mềm /
Tác giả: Đồng Thị Bích Thủy, Trần Đan Thư, Hoàng Vũ Quỳnh Hà, ,
Mô tả vật lý: 245 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 005.10685
Vai trò của n nước đối với việc xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập tự chủ, trong điều kiện hội
Tác giả: Trần Thị Thu Hường,
Mô tả vật lý: 219tr ; , 21cm
ISBN: 9786046264118
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 338.9
Khảo sát khả năng tạo sản phẩm nh tăm ngâm chua với một số loại giấm /
Tác giả: Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Tưởng An (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 94tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 664.86
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM và DV vận tải Thanh
Tác giả: Phạm Thị Phương Trang=700 1\,
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 
Nghề thủ công truyền thống Việt Nam và các vị tổ nghề /
Tác giả: Trần Quốc Vượng, Đỗ Thị Hảo,
Mô tả vật lý: 211tr. ; , 21cm
ISBN: 9786045015094
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 306.09597
Truyện Nôm bình dân. Quyển 3 /
Tác giả: Kiều Thu Hoạch (chủ biên), Hoàng Hồng Cẩm, Nguyễn Thị Lâm, Trần Kim Anh (biên soạn),
Mô tả vật lý: 301tr. ; , 21cm
ISBN: 9786049023040
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 398.209597

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH