Trang 1 trong 67 kết quả
Sắp xếp theo
Tìm hiểu một số thông số công nghệ ảnh hưởng đến chất lượng bún. /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Như Thùy,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư An Bình địa điểm :
Tác giả: Trần Văn Phúc,
Mô tả vật lý: 199 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu sản xuất mứt đông đu đủ /
Tác giả: Trần Thị Thu Hà,
Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Các nhân tố ảnh hưởng đến tính tuân thủ thuế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi cục thuế thành
Tác giả: Trần Thị Kim Ngân,
Mô tả vật lý: 104tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 336.243
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Khảo sát khả năng tạo sản phẩm hành tăm ngâm chua với một số loại giấm /
Tác giả: Trần Thị Thu Hà,
Mô tả vật lý: 94tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 664.86
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Hướng dẫn sử dụng Word 2002 /
Tác giả: Trần Văn Minh,
Mô tả vật lý: 645 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.369
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kiểm soát nội bộ tại công ty TNHH MTV công viên cây xanh TP.HCM /
Tác giả: Trần Thị Thu Trang,
Mô tả vật lý: 58tr ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp thực hiện công tác quản lý chất thải rắn tại bệnh
Tác giả: Lê Thị Anh Thư,
Mô tả vật lý: 88 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Xây dựng hệ thống quản lý bộ thư viện phát sinh thiết kế vật lý dùng trong dây chuyền phát triẻn
Tác giả: Lê Trung Hiếu,
Mô tả vật lý: 77 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Enhance employees performance in induatrial parks and export processing zones in Ho Chi Minh City /
Tác giả: Tran Kim Ngan,
Mô tả vật lý: 106tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH