Trang 1 trong 24 kết quả
Sắp xếp theo
Đánh giá hin trng và xây dng gii pháp kim soát ô nhim ti ch đu mi NSTP - Bình Đin /
Tác giả: Trần Thị Huyền,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu, đánh giá hin trng môi trưng và đ xut bin pháp bo v rng ti khu vc d kiến khai
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh,
Mô tả vật lý: 124 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kho sát s phát sinh hình thái tmu cy lp mng đế tép c ti Lý Sơn (Allium sativum L.) /
Tác giả: Đoàn Phạm Khánh Linh,
Mô tả vật lý: 74tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Mt s gii pháp và kiến ngh nhm hoàn thin quy trình giao nhn hàng hóa nhp khu bng Container
Tác giả: Đỗ Thị Kim Huyên,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Giáo trình thiết kế trang phc :
Tác giả: Trần Thanh Huyền,
Mô tả vật lý: 104tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 687.042
ISBN: 9786047355525
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Kho sát hin trng qun lý môi trưng ti nhà máy Casumina Bình Dương, thị trn Uyên Hưng, huyn
Tác giả: Phạm Thị Mỹ Tiên,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
D đnh khi nghip bng phương thc nhưng quyn thương mi ca sinh viên Trưng Đi hc Công ngh
Tác giả: Đỗ Thị Thanh Thúy,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.11
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Kho sát hin trng và đánh giá dư lưng ca glyphosate trong các trang tri trng nho huyn Tuy
Tác giả: Trần Thị Phương Thảo,
Mô tả vật lý: 75tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7384
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Nghiên cu thc trng vic qun lý môi trưng ti huyn nhơn trch và đ xut các gii pháp khc
Tác giả: Trần Thị Liên,
Mô tả vật lý: 146 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Các nhân t hu ích ca vic s dng smartphone nh hưng đến hot đng hc tp ca sinh viên các
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền Trang,
Mô tả vật lý: 114tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 371.33
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn