Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Khảo sát hiện trạng sử dụng và đánh giá dư lượng của GLYPHOSATE trong các trang trại trồng nho huyện
Tác giả: Trần Thị Phương Thảo,
Mô tả vật lý: 76tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.738498
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát hiện trạng và đánh giá dư lượng của GlyPhosate trong các trang trại trồng nho huyện Tuy
Tác giả: Trần Thị Phương Thảo,
Mô tả vật lý: 76tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.738498
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Khảo sát hiện trạng sử dụng và đánh giá dư lượng của glyphosate trong các trang trại trồng nho huyện
Tác giả: Trần Thị Phương Thảo,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.738498
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Khảo sát hiện trạng và đánh giá dư lượng của glyphosate trong các trang trại trồng nho huyện Tuy
Tác giả: Trần Thị Phương Thảo,
Mô tả vật lý: 75tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7384
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn