Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Thực trạng cho vay tiêu dùng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN Đông
Tác giả: Trần Thanh Xuân,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát tình trạng mang trùng bệnh lở mồm long móng trên trâu bò tại huyện Đức Hòa -
Tác giả: Nguyễn Thanh Phương,
Mô tả vật lý: 71tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 636.2089
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Giáo trình thiết kế trang phục :
Tác giả: Trần Thanh Huyền,
Mô tả vật lý: 104tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 687.042
ISBN: 9786047355525
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đánh giá hiện trạng xả thải và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước mặt sông Ba Lai trên địa bàn
Tác giả: Trần Thị Hiệu,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Dự định khởi nghiệp bằng phương thức nhượng quyền thương mại của sinh viên Trường Đại học Công nghệ
Tác giả: Đỗ Thị Thanh Thúy,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.11
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Các nhân tố hữu ích của việc sử dụng smartphone ảnh hưởng đến hoạt động học tập của sinh viên các
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền Trang,
Mô tả vật lý: 114tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 371.33
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn