Trang 1 trong 19 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế trung tâm giám định hàng hóa TPHCM /
Tác giả: Trần Văn Đoàn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tương tác giữa chiến lược với hoạt động kiểm soát và giám sát ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của hệ thống
Tác giả: Trần Minh Đạt,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Hệ thống giám sát sự kiện để giám sát nhiệt độ và độ ẩm /
Tác giả: Trần Minh Thạnh,
Mô tả vật lý: 61tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp giảm tổn thất điện năng lưới điện phân phối Điện lực Đức Linh –
Tác giả: Trần Quang Một,
Mô tả vật lý: 105tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 621.319
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Khoáng vật và thạch học công trình /
Tác giả: Trần Thanh Giám,
Mô tả vật lý: 204 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 691
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Địa kỹ thuật /
Tác giả: Trần Thanh Giám,
Mô tả vật lý: 242 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 625.732
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Địa kỹ thuật ứng dụng /
Tác giả: Trần Thanh Giám,
Mô tả vật lý: 269tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 624.151
ISBN: 9786048220426
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thiết kế và thi công hệ giám sát và điều khiển vô tuyến (FM) đóng/ngắt các thiết bị AC từ xa dùng vi
Tác giả: Trần Vĩnh An,
Mô tả vật lý: 93 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Địa kỹ thuật thực hành /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bích,
Mô tả vật lý: 162 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 625.732
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Mạch giám sát cuộc gọi điện thoại /
Tác giả: Trần Thanh Nhi,
Mô tả vật lý: 14 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.385
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn