Trang 1 trong 81 kết quả
Sắp xếp theo
Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) và viễn thám để phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất
Tác giả: Lê Thanh Hòa,
Mô tả vật lý: 80 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu đề xuất giải pháp an toàn môi trường các trang trại nuôi trồng thủy sản tỉnh An Giang /
Tác giả: Trần Thị Mai Phương,
Mô tả vật lý: 120 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Công nghệ may trang phục 2 :
Tác giả: Trần Thanh Hương,
Mô tả vật lý: 147 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 687.044
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Đánh giá hiện trạng và xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường cho thành phố Biên Hoà đến năm 2010 và
Tác giả: Phùng Chí Sỹ,
Mô tả vật lý: 128 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát các đặc điểm chất lượng của một số sản phẩm sữa chua lưu hành trên thị trường Tp.HCM /
Tác giả: Nguyễn Xích Liên,
Mô tả vật lý: 60 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giáo trình Thiết kế trang phục 5 /
Tác giả: Trần Thanh Hương,
Mô tả vật lý: 134 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 687.042
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình Công nghệ may trang phục 3 /
Tác giả: Trần Thanh Hương,
Mô tả vật lý: 167 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 687.044
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý rác thải sinh hoạt tại TP.Quảng Ngãi tỉnh
Tác giả: Trương Thanh Cảnh,
Mô tả vật lý: 152 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giáo trình quản lý chất lượng trang phục /
Tác giả: Trần Thanh Hương,
Mô tả vật lý: 147 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 687.0685
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cứu hiện trạng môi trường và xây dựng các giải pháp quản lý rác thải sinh hoạt tại TP. Vũng
Tác giả: Trương Thanh Cảnh,
Mô tả vật lý: 126 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn