Trang 1 trong 10 kết quả
Sắp xếp theo
Thc trng và mt s gii pháp nhm thúc đy hot đng kinh doanh xut nhp khu ti công ty c phn
Tác giả: Trần Tiến Đạt,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế ci tiến máy t đng cp đt vào khay gieo ht ươm trng rau /
Tác giả: Hà Sơn Hải,
Mô tả vật lý: 75 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tính toán thiết kế công trình ngm /
Tác giả: Trần Thanh Giám,
Mô tả vật lý: 367 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 624.19
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Tìm hiu và thiết kế các chc năng trong nhà tin ích hơn /
Tác giả: Nguyễn Tuấn Đạt,
Mô tả vật lý: 44tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tìm hiu quy trình kim toàn khon mc vn bng tin trong kim toán BCTC ti công ty TNHH kim toán
Tác giả: Trần Quốc Đạt,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Hóa hc công ngh và môi trưng /
Tác giả: Trần Thị Bích,
Mô tả vật lý: 360 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 577.14
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu hot tính sinh hc đnh hưng phân lp hp cht tinh khiết t cây nhân trần tía và ng
Tác giả: Lương Thị Ngọc Hân,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 572
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Nghiên cu, ci tiến dây chuyn sn xut Rulô cao su chà lúa theo hưng cơ khí hoá mt vài công đon
Tác giả: Trần Đại Ca,
Mô tả vật lý: 105 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Cu tin và chính sách tin t Vit Nam /
Tác giả: Trần Thọ Đạt,
Mô tả vật lý: 194tr ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 332.4
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Khiếu ni và gii quyết khiếu ni v đt đai lý lun và thc tin /
Tác giả: Trần Quang Hiếu,
Mô tả vật lý: 49tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.043
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn