Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
Khiếu nại và giải quyết khiếu nại về đất đai lý luận và thực tiễn /
Tác giả: Trần Quang Hiếu,
Mô tả vật lý: 49tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.043
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn