Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu hoàn thiện môi hình thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đáp ứng nhu cầu phát triển thị
Tác giả: Trần Văn Út, Nguyễn Xuân Trường(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
500 chữ tiếng Hoa cách viết cho người mới học /
Tác giả: Trần Trương Thêm, Trần Kim Thoa, Nguyễn Văn Út,
Mô tả vật lý: 233tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 495.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Satisfaction and dissatisfaction of customers at Tan Son Nhat Internaional Airport /
Tác giả: Nguyen Truong Khanh, Bac Cam Van, Tran Thi Ut (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 37tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Lý sinh học /
Tác giả: Nguyễn Văn Út, Trần Lê Bảo Hà, ,
Mô tả vật lý: 247 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 571.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn