Trang 1 trong 40 kết quả
Sắp xếp theo
Chung cư Chu Văn An /
Tác giả: Trần Thị Ngọc Diệu,
Mô tả vật lý: 165 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu và thiết kế h thng điều khin qua mng profinet /
Tác giả: Trần Văn Thuận,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 621.3821
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu ng dng phn mm Visi Series trong thiết kế sn phm và gia công điều khin s /
Tác giả: Thiều Văn Khánh,
Mô tả vật lý: 112 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến quyết đnh la chn thương hiu thuc bo v thc vt ca nông
Tác giả: Trần Văn Điều,
Mô tả vật lý: 83tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Thiết kế và thi công mch điều khin báo chuông và hin th gi /
Tác giả: Trần Văn Hải,
Mô tả vật lý: 88 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế b điều khin trưt cho h AGV /
Tác giả: Trần Văn Vinh,
Mô tả vật lý: 56tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Văn hóa m thc ngưi Vit đng bng sông Cu Long /
Tác giả: Trần Phỏng Diều,
Mô tả vật lý: 223tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 394.109597
ISBN: 978/6045015414
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Đc đim văn hóa đng bng Sông Cu Long /
Tác giả: Trần Phỏng Diều,
Mô tả vật lý: 335tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 306.09597
ISBN: 9786045030011
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Tính toán thiết kế thiết b điều khin /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 239tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Mô hình nhà vưn t đng trng cây nông nghip dùng PLC điều khin /
Tác giả: Bùi Trần Linh,
Mô tả vật lý: 118tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 629.895
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn