Trang 1 trong 2 kết quả
Sắp xếp theo
Giáo trình Kinh tế Việt Nam /
Tác giả: Nguyễn Văn Thường, Trần Khánh Hưng (chủ biên),
Mô tả vật lý: 400tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 330.9597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thương mại quốc tế : Giáo trình /
Tác giả: Trần Văn Hòe, Nguyễn Văn Tuấn, ,
Mô tả vật lý: 313tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 382
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn