Trang 1 trong 10 kết quả
Sắp xếp theo
Hoàn thiện thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh đối với các loại hình doanh nghiệp vốn trong nước
Tác giả: Nguyễn Đình Phan, Trần Kim Hào, Nguyễn Văn Phúc, ,
Mô tả vật lý: 191 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 338.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhận hộ khẩu cấp huyện /
Tác giả: Trần Quốc Chính, Lương Xuân Phát, Văn Như Bích (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 96tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Các nguyên lý tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính : Sách tham khảo /
Tác giả: Nguyễn Văn Luân (chủ biên), Trần Viết Hoàng, Cung Trần Việt, ,
Mô tả vật lý: 337 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 332.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình Kinh tế Việt Nam /
Tác giả: Nguyễn Văn Thường, Trần Khánh Hưng (chủ biên),
Mô tả vật lý: 400tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 330.9597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đổi mới chính sách bảo hiểm xã hội đối với người lao động /
Tác giả: Trần Quang Hùng, Mạc Văn Tiến, ,
Mô tả vật lý: 170 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 368.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghệ thuật lãnh đạo :
Tác giả: Sách tham khảo / Trần Long Văn, Thanh Huyền, Thúy Lan, Quỳnh Giang (dịch),
Mô tả vật lý: 503tr ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 158.4
ISBN: 9786047733705
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nhiệm Chính Phi : nguời sáng lập tập đoàn Huawei và phát triển công nghệ 3G /
Tác giả: Cung Văn Ba, Nguyễn Thị Phương(dịch), Trần Thu Hiên (Hiệu đính), ,
Mô tả vật lý: 304tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 658.4092
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Văn hóa và khoa học về văn hóa : Sách chuyên khảo /
Tác giả: Trần Thanh Giang , Đỗ Minh Hợp,
Mô tả vật lý: 440tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 306
ISBN: 9786045731260
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giải đáp về quản lý tài chính công /
Tác giả: Trần Văn Giao,
Mô tả vật lý: 309tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 336.006
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thương mại quốc tế : Giáo trình /
Tác giả: Trần Văn Hòe, Nguyễn Văn Tuấn, ,
Mô tả vật lý: 313tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 382
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn