Trang 1 trong 47 kết quả
Sắp xếp theo
Hoàn thiện thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh đối với các loại hình doanh nghiệp vốn trong nước
Tác giả: Nguyễn Đình Phan, Trần Kim Hào, Nguyễn Văn Phúc, ,
Mô tả vật lý: 191 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 338.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cải cách và sự phát triển : Tiểu luận /
Tác giả: Nguyễn Trần Bạt, ,
Mô tả vật lý: 398 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 339.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhận hộ khẩu cấp huyện /
Tác giả: Trần Quốc Chính, Lương Xuân Phát, Văn Như Bích (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 96tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Các nguyên lý tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính : Sách tham khảo /
Tác giả: Nguyễn Văn Luân (chủ biên), Trần Viết Hoàng, Cung Trần Việt, ,
Mô tả vật lý: 337 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 332.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Truyện cổ Chiêm Hóa /
Tác giả: Đỗ Ngọc Quý (Sưu tầm), Nguyễn Thanh Trường, Trần Mạnh Tiến (Biên soạn, chỉnh lý, giới thiệu),
Mô tả vật lý: 331tr. ; , 22cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049070945
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giáo trình Kinh tế Việt Nam /
Tác giả: Nguyễn Văn Thường, Trần Khánh Hưng (chủ biên),
Mô tả vật lý: 400tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 330.9597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiệp vụ công tác tổ chức hành chính - nhân sự /
Tác giả: Vũ Đình Quyền, Trần Thu Thảo, ,
Mô tả vật lý: 529 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 352.6
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hoàn thiện phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty
Tác giả: Lê ngọc Bội Duyên, Trần Văn Tùng (GVHD),
Mô tả vật lý: 81tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Phong trào học sinh sinh viên Sài Gòn thời kỳ chống Pháp xâm lược 1858-1954 /
Tác giả: Trần Văn Nhiệm , , , [và những người khác],
Mô tả vật lý: 316tr. ; , 26cm
Ký hiệu phân loại: 959.7
ISBN: 9786041051164
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Sức mạnh của tập trung bí quyết đơn giản để thành công và tự do tài chính từ những người khổng lồ
Tác giả: Jack Canfield, Mark victor Hansen, Les Hewwitt, Vũ Nghệ Linh, Trần Vân Anh (dịch),
Mô tả vật lý: 402tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 158.1
ISBN: 9786046501800
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn