Trang 1 trong 37 kết quả
Sắp xếp theo
Tài liệu học tập luật hành chính Việt Nam :
Tác giả: Trần Thị Lệ Thu,
Mô tả vật lý: 204tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 342
ISBN: 9786047362769
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Sức mạnh của tập trung bí quyết đơn giản để thành công và tự do tài chính từ những người khổng lồ
Tác giả: Canfield Jack,
Mô tả vật lý: 402tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 158.1
ISBN: 9786046501800
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thực hành kế toán tài chính /
Tác giả: Trần Văn Tùng,
Mô tả vật lý: 306tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN: 97860492225352
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Bài tập kế toán tài chính /
Tác giả: Võ Văn Nhị,
Mô tả vật lý: 270tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thiết bị thực tập về PLC :
Tác giả: Trần Văn Chính,
Mô tả vật lý: 5tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 629.895
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Hoàn thiện phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty
Tác giả: Lê Ngọc Bội Duyên,
Mô tả vật lý: 81tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.45
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Các phương pháp xác định độ chính xác gia công /
Tác giả: Trần Văn Địch,
Mô tả vật lý: 202tr. , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 621.82
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH XD TM Song Hải Long /
Tác giả: Trần Việt Văn,
Mô tả vật lý: 84tr. ; , 30cm.
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Trường điện từ :
Tác giả: Trần Văn Chính,
Mô tả vật lý: 351tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 530.141
ISBN: 9786048220495
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tài chính dành cho người quản lý /
Tác giả: Trần Thị Bích Nga,
Mô tả vật lý: 200 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.152
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn