Trang 1 trong 32 kết quả
Sắp xếp theo
Các phương pháp xác định độ chính xác gia công /
Tác giả: Trần Văn Địch,
Mô tả vật lý: 202tr. , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 621.82
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hướng dẫn thực hành kế toán hành chính sự nghiệp bằng excel /
Tác giả: Trần Văn Thắng,
Mô tả vật lý: 398 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giải đáp về quản lý tài chính công /
Tác giả: Trần Văn Giao,
Mô tả vật lý: 309tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 336.006
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Văn phòng Đinh Tiên Hoàng /
Tác giả: Trần Thị Nguyên Hảo,
Mô tả vật lý: 174 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Các nguyên lý tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính :
Tác giả: Nguyễn Văn Luân,
Mô tả vật lý: 337 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 332.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Mô hình thực tập thang máy và bài tập ứng dụng trên Simatic S7-200 :
Tác giả: Trần Văn Chính,
Mô tả vật lý: 30 tr. ; , 32 cm
Ký hiệu phân loại: 621.877
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhận hộ khẩu cấp huyện /
Tác giả: Trần Quốc Chính,
Mô tả vật lý: 96tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Một số bài tập ứng dụng lập trình trên Simatic S7-200 :
Tác giả: Trần Văn Chính,
Mô tả vật lý: 40 tr. ; , 32 cm
Ký hiệu phân loại: 600
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tài chính dành cho người quản lý /
Tác giả: Trần Thị Bích Nga,
Mô tả vật lý: 200 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.152
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đổi mới chính sách bảo hiểm xã hội đối với người lao động /
Tác giả: Trần Quang Hùng,
Mô tả vật lý: 170 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 368.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn