Trang 1 trong 2 kết quả
Sắp xếp theo
Giải pháp hoàn thiện năng lực quản trị nguồn nhân lực tại công ty điện lực Bình Phước đến năm 2020 /
Tác giả: Trần Văn Bước,
Mô tả vật lý: 97 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Khả năng xử lý nước thải sinh hoạt của cỏ VETIVER và lục bình bằng mô hình đất ngập nước /
Tác giả: Trần Ngọc Nam,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn