Trang 1 trong 21 kết quả
Sắp xếp theo
PHỤ LỤC :
Tác giả: Lâm Văn Thiện,
Mô tả vật lý: 165 tr. ;
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phụ lục :
Tác giả: Trần Thế Chiến,
Mô tả vật lý: 25 tr. ;
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phụ lục :
Tác giả: Trần Minh Nhật,
Mô tả vật lý: 401 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân tích dữ liệu tạo cảnh báo học tập bằng mô hình hồi quy logistic /
Tác giả: Đặng Văn Lực,
Mô tả vật lý: 106tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 006.312
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phụ lục :
Tác giả: Trần Thạch Linh,
Mô tả vật lý: 127 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và thi công mô hình máy gieo hạt đậu phộng /
Tác giả: Trần Văn Lực,
Mô tả vật lý: 50tr. ; , 30cm + , 6 bản vẽ
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phụ lục :
Tác giả: Đoàn Hoàng Hải,
Mô tả vật lý: 87 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Hoạch định một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú
Tác giả: Trần Văn Dân,
Mô tả vật lý: 119 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phụ lục :
Tác giả: Trần Văn Phúc,
Mô tả vật lý: 100 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phụ lục :
Tác giả: Trần Hữu Tới,
Mô tả vật lý: 56 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn