Trang 1 trong 36 kết quả
Sắp xếp theo
Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu của xí
Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khả năng xử lý nước thải sinh hoạt của cỏ VETIVER và lục bình bằng mô hình đất ngập nước /
Tác giả: Trần Ngọc Nam,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khí động lực học cơ bản /
Tác giả: Trần Văn Trản,
Mô tả vật lý: 322 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 629.1323
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu các giải pháp để nâng cao động lực làm việc của nhân viên (Trường hợp nghiên cứu tại
Tác giả: Trần Thị Thùy Vân,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
PHỤ LỤC :
Tác giả: Lâm Văn Thiện,
Mô tả vật lý: 165 tr. ;
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Hoạch định một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú
Tác giả: Trần Văn Dân,
Mô tả vật lý: 119 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phụ lục :
Tác giả: Trần Minh Nhật,
Mô tả vật lý: 401 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Xây dựng hệ thống quản lý tích hợp an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (HSE) cho ngành sơn
Tác giả: Lê Hoàng Bảo Long,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phụ lục :
Tác giả: Trần Văn Phúc,
Mô tả vật lý: 100 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Quyền lực, tầm ảnh hưởng và sức thuyết phục /
Tác giả: Nguyễn Văn Quì,
Mô tả vật lý: 192 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.4
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn