Trang 1 trong 36 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế chung cư An Bình địa điểm :
Tác giả: Trần Văn Phúc,
Mô tả vật lý: 199 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Hoàn thiện thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh đối với các loại hình doanh nghiệp vốn trong nước
Tác giả: Nguyễn Đình Phan,
Mô tả vật lý: 191 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 338.7
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Các yếu tố tác động đến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp vận tải niêm yết trên thị trường chứng
Tác giả: Bùi Như Quỳnh,
Mô tả vật lý: 111tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.63222
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Giáo trình thiết kế trang phục :
Tác giả: Trần Thanh Huyền,
Mô tả vật lý: 104tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 687.042
ISBN: 9786047355525
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thiết kế Viện Thánh kinh /
Tác giả: Huỳnh Minh Hùng,
Mô tả vật lý: 153 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư Vạn Phúc Gia /
Tác giả: Chế Sơn Tùng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn tại Agribank chi nhánh đa kia
Tác giả: Trần Văn Cừ,
Mô tả vật lý: 114tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.178
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Quyền lực, tầm ảnh hưởng và sức thuyết phục /
Tác giả: Nguyễn Văn Quì,
Mô tả vật lý: 192 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.4
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn phân tích sự làm việc của hệ kết cấu bảo vệ ngăn chặn đá rơi tự
Tác giả: Đỗ Thanh Tùng,
Mô tả vật lý: 72tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 624.15132
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thiết kế máy CNC 3 trục /
Tác giả: Trần Quang Tuyển,
Mô tả vật lý: 44tr. ; , 30cm + , 2 bản vẽ
Ký hiệu phân loại: 621.9023
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn