Trang 1 trong 26 kết quả
Sắp xếp theo
Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận công
Tác giả: Lê Văn Tiến,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát hiện trạng sử dụng và đánh giá dư lượng của GLYPHOSATE trong các trang trại trồng nho huyện
Tác giả: Trần Thị Phương Thảo,
Mô tả vật lý: 76tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.738498
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Hệ thống điều khiển từ xa qua mạng /
Tác giả: Võ Văn Phú,
Mô tả vật lý: 71 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Hệ thống thông tin kế toán (phần 1) /
Tác giả: Huỳnh Văn Hiếu,
Mô tả vật lý: 176tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 657.0285
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Khảo sát hiện trạng và đánh giá dư lượng của glyphosate trong các trang trại trồng nho huyện Tuy
Tác giả: Trần Thị Phương Thảo,
Mô tả vật lý: 75tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7384
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tài liệu đào tạo kế toán tổng hợp :
Tác giả: Nguyễn Hữu Ánh,
Mô tả vật lý: 255tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN: 101162397
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thiết kế chung cư Phú Thuận /
Tác giả: Lê Văn Thông,
Mô tả vật lý: 199 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Hệ thống thông tin kế toán.
Tác giả: Huỳnh Văn Hiếu,
Mô tả vật lý: 176tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 657.0285
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cứu và thiết kế hệ thống điều khiển qua mạng profinet /
Tác giả: Trần Văn Thuận,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 621.3821
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Chiến lược phát triển công ty TNHH TM Thành Đạt đến năm 2010 /
Tác giả: Trần Văn Thuận,
Mô tả vật lý: 82 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại: 658
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn