Trang 1 trong 25 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu tích hợp hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2004 với hệ thống quản lý an toàn và
Tác giả: Lê Thị Bích Liễu, Trần Thị Tường Vân (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Các nhân tố tác động đến nâng cao hiệu quả kiểm soát chi ngân sách tại kho bạc nhà nước cấp huyện
Tác giả: Dương Minh Nhật, Trần Văn Tùng (hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 129 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 657.835
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Khảo sát hiện trạng sử dụng và đánh giá dư lượng của GLYPHOSATE trong các trang trại trồng nho huyện
Tác giả: Trần Thị Phương Thảo, Thái Văn Nam (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 76tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.738498
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các đơn vị kho bạc nhà nước trên
Tác giả: Cao Quý Khương, Trần Văn Tùng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 135tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.0285
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các đơn vị kho bạc nhà nước trên
Tác giả: Cao Qúy Khương, Trần Văn Tùng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 137 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 657.0285
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Khảo sát hiện trạng và đánh giá dư lượng của glyphosate trong các trang trại trồng nho huyện Tuy
Tác giả: Trần Thị Phương Thảo, Thái Văn Nam(GVHD),
Mô tả vật lý: 75tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7384
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bước đầu tìm hiểu tác giả và tác phẩm cổ nhạc Bạc Liêu /
Tác giả: Trần Phước Thuận,
Mô tả vật lý: 446tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2004 cho Công ty TNHH
Tác giả: Lê Nguyễn Hải Vân, Trần Thị Tường Vân(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước cấp chợ Lầu, thị trân Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình
Tác giả: Lê Văn Mến, Nguyễn Xuân Trường (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn