Trang 1 trong 1117 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế đường qua hai điểm V-T /
Tác giả: Lê Văn Tâm,
Mô tả vật lý: 279 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
THIẾT KẾ KẾ CHUNG CƯ LINH ĐỘNG /
Tác giả: Trần Văn Dũng,
Mô tả vật lý: 176 tr. ;
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế mạch báo cháy vô tuyến /
Tác giả: Tạ Công Đức,
Mô tả vật lý: 118 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Cao ốc văn phòng và căn hộ cho thuê khách sạn Mỹ Trà Tỉnh Quãng Ngãi /
Tác giả: Nguyễn Hồng Hải,
Mô tả vật lý: 187 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư phạm thái bường /
Tác giả: Trần Nam Hải,
Mô tả vật lý: 90 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Chung cư Chu Văn An /
Tác giả: Trần Thị Ngọc Diệu,
Mô tả vật lý: 165 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế cầu Khánh An /
Tác giả: Đoàn Văn Tuệ,
Mô tả vật lý: 328 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Chiến lược phát triển công ty TNHH TM Thành Đạt đến năm 2010 /
Tác giả: Trần Văn Thuận,
Mô tả vật lý: 82 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế thiết bị lưu trữ và truy xuất đĩa CD tự động /
Tác giả: Thịnh Văn Minh,
Mô tả vật lý: 112 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế cầu Bình Đà /
Tác giả: Trần Minh Việt,
Mô tả vật lý: 316 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn