Trang 1 trong 24 kết quả
Sắp xếp theo
Tìm hiu chung v phn mm PSS/Adept và ng dng phn mm tính toán tái cu trúc cho lưi đin Lê
Tác giả: Trần Anh Dũng,
Mô tả vật lý: 73 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
X lý tín hiu không gian - thi gian :
Tác giả: Trần Xuân Nam,
Mô tả vật lý: 350 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3822
ISBN: 9786046700913
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Tìm hiu chung v phn mm PSS/Adept và ng dng phn mm đ lp đt t bù cho lưi đin Lê Minh
Tác giả: Trần Anh Dũng,
Mô tả vật lý: 89 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu hoàn thin môi hình thu gom, x lý cht thi rn sinh hot đáp ng nhu cu phát trin th
Tác giả: Trần Văn Út,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Phn mm kế toán Vit Nam /
Tác giả: Trần Nam Trung,
Mô tả vật lý: 96tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 657.0285
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tác đng ca biến đi khí hu đến tài nguyên nưc Vit Nam /
Tác giả: Trần Thanh Xuân,
Mô tả vật lý: 304tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 333.91
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Tìm hiu ca dao Vit Nam 1945 - 1975 /
Tác giả: Trần Xuân Toàn,
Mô tả vật lý: 263tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049028960
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nhng vn đ pháp lý và thc tin v giao kết hp đng theo CISG 1980 - so sánh pháp lut Vit Nam /
Tác giả: Trần Sĩ Xuân,
Mô tả vật lý: 48tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 343.087
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Mô phng mng vin thông s dng OPNET /
Tác giả: Trần Xuân Nam,
Mô tả vật lý: 134 tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 621.3821
ISBN: 9786046709435
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Cao c văn phòng Techcombank Q3 /
Tác giả: Phan Xuân Đạt,
Mô tả vật lý: 217tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.523
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn