Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước Việt Nam /
Tác giả: Trần Thanh Xuân,
Mô tả vật lý: 304tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 333.91
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Giáo trình mạng viễn thông /
Tác giả: Trần Xuân Nam,
Mô tả vật lý: 203 tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 621.3821
ISBN: 9786046707370
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phần mềm kế toán Việt Nam /
Tác giả: Trần Nam Trung,
Mô tả vật lý: 96tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 657.0285
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Mô phỏng mạng viễn thông sử dụng OPNET /
Tác giả: Trần Xuân Nam,
Mô tả vật lý: 134 tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 621.3821
ISBN: 9786046709435
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phần mềm kế toán Việt Nam /
Tác giả: Trần Nam Trung,
Mô tả vật lý: 126tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 657.0285
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn