Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Tìm hiểu ca dao Việt Nam 1945 - 1975 /
Tác giả: Trần Xuân Toàn,
Mô tả vật lý: 263tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049028960
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu ảnh hưởng của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán đến chất lượng báo cáo tài chính của
Tác giả: Trần Quốc Hùng,
Mô tả vật lý: 66tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 174.9657
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phần mềm kế toán Việt Nam /
Tác giả: Trần Nam Trung,
Mô tả vật lý: 96tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 657.0285
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phần mềm kế toán Việt Nam /
Tác giả: Trần Nam Trung,
Mô tả vật lý: 126tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 657.0285
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tìm hiểu chung về phần mềm PSS/Adept và ứng dụng phần mềm tính toán tái cấu trúc cho lưới điện Lê
Tác giả: Trần Anh Dũng,
Mô tả vật lý: 73 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn