Trang 1 trong 24 kết quả
Sắp xếp theo
Tìm hiểu chung về phần mềm PSS/Adept và ứng dụng phần mềm tính toán tái cấu trúc cho lưới điện Lê
Tác giả: Trần Anh Dũng,
Mô tả vật lý: 73 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu hoàn thiện môi hình thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đáp ứng nhu cầu phát triển thị
Tác giả: Trần Văn Út,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Cao ốc văn phòng Techcombank Q3 /
Tác giả: Phan Xuân Đạt,
Mô tả vật lý: 217tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.523
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tìm hiểu ca dao Việt Nam 1945 - 1975 /
Tác giả: Trần Xuân Toàn,
Mô tả vật lý: 263tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049028960
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Mô phỏng mạng viễn thông sử dụng OPNET /
Tác giả: Trần Xuân Nam,
Mô tả vật lý: 134 tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 621.3821
ISBN: 9786046709435
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phần mềm kế toán Việt Nam /
Tác giả: Trần Nam Trung,
Mô tả vật lý: 96tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 657.0285
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Những vấn đề pháp lý và thực tiễn về giao kết hợp đồng theo CISG 1980 - so sánh pháp luật Việt Nam /
Tác giả: Trần Sĩ Xuân,
Mô tả vật lý: 48tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 343.087
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Xử lý tín hiệu không gian - thời gian :
Tác giả: Trần Xuân Nam,
Mô tả vật lý: 350 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3822
ISBN: 9786046700913
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tìm hiểu chung về phần mềm PSS/Adept và ứng dụng phần mềm để lắp đặt tụ bù cho lưới điện Lê Minh
Tác giả: Trần Anh Dũng,
Mô tả vật lý: 89 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước Việt Nam /
Tác giả: Trần Thanh Xuân,
Mô tả vật lý: 304tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 333.91
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn