Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Robot trinh sát địa hình /
Tác giả: Võ Anh Khoa,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 629.892
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Ảnh hưởng của nano (chitosan, bạc, đồng) salicylic acid (sa) đến sự tạo cây hoàn chỉnh và bước đầu
Tác giả: Trần Hoàng Ngọc,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu quy trình chế biến nước uống chức năng từ lá dâu tằm /
Tác giả: Trần Đỗ Ngọc Khuê,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 663.63
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu quy trình chế biến nước uống chức năng từ lá dâu tằm /
Tác giả: Ngô Hoàng Anh,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 663.63
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn