Trang 1 trong 105 kết quả
Sắp xếp theo
Mt s gii pháp nhm hoàn thin công tác lp d toán sn xut kinh doanh ti cty DUTCH LADY Vit
Tác giả: Lê Thị Phương Anh ( Ths Trịnh Ngọc Anh ),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu mc đ nh hưng ca mt s đc cht kim loi nng (Cd2+, Hg 2+) lên quá trình sinh
Tác giả: Nguyên Ngọc Hùng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Mt s kiến ngh nhm hoàn thin qui trình kim toán hàng tn kho trong kim toán báo cáo tài chính.
Tác giả: Nguyễn Ngọc Như Nguyệt,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác đnh kết qu kinh doanh ti công ty c phn Giy Vit /
Tác giả: Hà Anh Tuấn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Quy trình kim toán tài sn c đnh trong kim toán báo cáo tài chính ti Cty TNHH Kim toán FAC
Tác giả: Đỗ Thị Vũ By,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Các mô hình ra quyết đnh :
Tác giả: Phạm Ngọc Anh,
Mô tả vật lý: 240tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 658.403011
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Xây dng chương trình ng dng qun lý hot đng ca Fafilm TPHCM /
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Loan,
Mô tả vật lý: 71 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Mt s gii pháp nhm hoàn thin h thng kim soát ni b vn bng tin ti công ty c phn Vua Ong
Tác giả: Lê Nguyễn Ngọc Bích,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
nh hưng ca nano (chitosan, bc, đng) salicylic acid (sa) đến s to cây hoàn chnh và bưc đu
Tác giả: Trần Hoàng Ngọc,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Giáo trình nhp môn kh năng giao tiếp /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 147tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 808.51
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn