Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
Quản lí hiệu năng và quản lí tự chủ trong nhà trường - môt cơ chế để phát triển /
Tác giả: Trịnh Yên Tường,
Mô tả vật lý: 178 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 378.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn