Trang 1 trong 20 kết quả
Sắp xếp theo
Heo phươn dân ca Nùng An /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 519tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786045003855
Bộ sưu tập: Sách tham kho
L cu trưng th và ca dao dân tc Tày /
Tác giả: Triều Thị Mai,
Mô tả vật lý: 870tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786049168789
Bộ sưu tập: Sách tham kho
L vun Hoa /
Tác giả: Triệu Thị Mai,
Mô tả vật lý: 242tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 392.1309597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Truyn thơ Tày C.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 543tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049029097
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Hành trình đi tìm vía ca Pt Ngn /
Tác giả: Triệu Thị Mai,
Mô tả vật lý: 383tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
ISBN: 9786049166174
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Tang l ca ngưi Nùng Giang Cao Bng /
Tác giả: Triệu Thị Mai,
Mô tả vật lý: 263tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 393.09597
ISBN: 9786045000823
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Đám cưi và tc sinh đ ca ngưi Mông Cao Bng /
Tác giả: Triệu Thị Mai,
Mô tả vật lý: 167tr. ; , 221cm
Ký hiệu phân loại: 392.09597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Lưn nàng i /
Tác giả: Triệu Thị Mai,
Mô tả vật lý: 224tr. ; , 1cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Tc k mang, k búa, k nn ca ngưi Tày Cao Bng /
Tác giả: Triệu Thị Mai,
Mô tả vật lý: 471tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
ISBN: 9786049027741
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Truyn thơ Tày c.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 526tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049027864
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn