Trang 1 trong 20 kết quả
Sắp xếp theo
Truyện thơ Tày Cổ.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 543tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049029097
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lễ vun Hoa /
Tác giả: Triệu Thị Mai,
Mô tả vật lý: 242tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 392.1309597
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lượn nàng ới /
Tác giả: Triệu Thị Mai,
Mô tả vật lý: 224tr. ; , 1cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hành trình đi tìm vía của Pựt Ngạn /
Tác giả: Triệu Thị Mai,
Mô tả vật lý: 383tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
ISBN: 9786049166174
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Truyện thơ Tày cổ.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 526tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049027864
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tục kẻ mang, kẻ búa, kẻ nản của người Tày Cao Bằng /
Tác giả: Triệu Thị Mai,
Mô tả vật lý: 471tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
ISBN: 9786049027741
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lễ cầu trường thọ và ca dao dân tộc Tày /
Tác giả: Triều Thị Mai,
Mô tả vật lý: 870tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786049168789
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Heo phươn dân ca Nùng An /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 519tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786045003855
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tang lễ của người Nùng Giang ở Cao Bằng /
Tác giả: Triệu Thị Mai,
Mô tả vật lý: 263tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 393.09597
ISBN: 9786045000823
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đám cưới và tục sinh đẻ của người Mông ở Cao Bằng /
Tác giả: Triệu Thị Mai,
Mô tả vật lý: 167tr. ; , 221cm
Ký hiệu phân loại: 392.09597
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH