Trang 1 trong 25 kết quả
Sắp xếp theo
Xây dựng chương trình thi trắc nghiệm trên máy /
Tác giả: Võ Đình Bảy,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 378.1660285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu các phương pháp tìm luật kết hợp và cài đặt thực nghiệm /
Tác giả: Võ Đình Bảy,
Mô tả vật lý: 62 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Xây dựng cổng thông tin đào tạo trực tuyến trường Đại học Công nghệ Tp.HCM /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 371.334
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu mô hình kiểm soát truy xuất cho dữ liệu lớn /
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thùy,
Mô tả vật lý: 88tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 005.75
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Khai thác tập phổ biến đóng liên giao dịch /
Tác giả: Mai Chính Hữu,
Mô tả vật lý: 58 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 006.312
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Khai thác tập có thể xóa được /
Tác giả: Nguyễn Thị Mạnh,
Mô tả vật lý: 54tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phát triển mô hình đa đàn di cư cho thuật giải bầy đàn và ứng dụng trong rút trích đề thi trắc
Tác giả: Bùi Mạnh Toàn,
Mô tả vật lý: 95tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 006.312
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Khai thác tập được đánh trọng phổ biến trên cơ sở dữ liệu tăng trưởng /
Tác giả: Tạ Thế Vinh,
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Khai thác luật kết hợp sử dụng Oracle /
Tác giả: Nguyễn Tấn Danh,
Mô tả vật lý: 52tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 006.312
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phân loại văn bản dựa trên mô hình đồ thị /
Tác giả: Hoàng Ngọc Dương,
Mô tả vật lý: 79tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 006.312
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn