Trang 1 trong 13 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ n lẻ tại
Tác giả: Võ Bá Tuấn,
Mô tả vật lý: 76tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Máy n hàng tự động /
Tác giả: Nguyễn Văn Giáp,
Mô tả vật lý: 73 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tài nguyên môi trường và phát triển bền vững /
Tác giả: Lê Huy Bá,
Mô tả vật lý: 522 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Từ điển kinh tế thị trường từ A đến Z /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 272tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 330.03
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Quản lý tài nguyên môi trường để phát triển bền vững /
Tác giả: Lê Huy Bá,
Mô tả vật lý: 726 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 333.7
ISBN: 9786047359332
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tính toán, thiết kế trạm xử lý nước thải tập trung KCN Châu Đức huyện Châu Đức huyện Châu Đức tỉnh
Tác giả: Nguyễn Thái Hưng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Định danh nấm sợi gây hỏng trứng cá chủ (pterapogon kauderni) dựa trên gen its và xác định sự lây
Tác giả: Nguyễn Thị Thủy Tiên,
Mô tả vật lý: 73tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 579
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế văn phòng Q6 TPHCM /
Tác giả: Võ Bá Nguyên,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý tài nguyên nước mặt tại lưu vực sông Ba Đoạn chảy
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hằng,
Mô tả vật lý: 127tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 333.914223
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tài nguyên môi trường và phát triển bền vững /
Tác giả: Lê Huy Bá,
Mô tả vật lý: 522 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn