Trang 1 trong 14 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế đường qua hai điểm a-b /
Tác giả: Nguyễn Hoàng Vũ,
Mô tả vật lý: 198 tr. ;
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế đường qua 2 điểm AB /
Tác giả: Lương Phước Trung,
Mô tả vật lý: 61 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phụ lục :
Tác giả: Nguyễn Tiến Vũ,
Mô tả vật lý: 34 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công bố thông tin báo cáo tài chính của doanh nghiệp đầu tư
Tác giả: Trần Dương Sơn Hằng,
Mô tả vật lý: 105 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Thúy,
Mô tả vật lý: 99tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thiết kế đường qua 2 điểm a- b /
Tác giả: Nguyễn Tiến Vũ,
Mô tả vật lý: 205 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế đường qua 2 điểm A-B /
Tác giả: Lương Phước Trung,
Mô tả vật lý: 292 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế đường qua hai điểm e -a /
Tác giả: Võ Thị Ánh Thư,
Mô tả vật lý: 192 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế đường qua 2 điểm A-B /
Tác giả: Võ Ngọc Ẩn,
Mô tả vật lý: 210 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Hoàn thiện quy trình thu hồi Chitin tù vỏ tôm bằng men Lactic /
Tác giả: Dương Quốc Xuân,
Mô tả vật lý: 89tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn