Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Thúy, Võ Văn Nhị (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 99tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu đề xuất mô hình công nông nghiệp không phát thải (aizes) cho ngành xay xát chế biến lúa
Tác giả: Võ Dương Thu Hương, Lê Thanh Hải (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 119tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công bố thông tin báo cáo tài chính của doanh nghiệp đầu tư
Tác giả: Trần Dương Sơn Hằng, Võ Thanh Thu (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 105 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thiết kế đường qua 2 điểm AB /
Tác giả: Lương Phước Trung, Phan Võ Thu Phong giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 61 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Hoàn thiện quy trình thu hồi Chitin tù vỏ tôm bằng men Lactic /
Tác giả: Dương Quốc Xuân, Nguyễn Hoài Hương (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 89tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Thiết kế đường qua 2 điển AB /
Tác giả: Vũ Đức Tài, Phan Võ Thu Phong giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 208 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn