Trang 1 trong 2 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu quy trình sản xuất nước giải khát lên men từ chanh dây /
Tác giả: Võ Diệp Diệu Hiền,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu quy trình sản xuất nước giải khát lên men từ trái chanh dây /
Tác giả: Võ Diệp Diệu Hiền,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH