Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Tổng quan về Saponin và bước đầu tìm hiểu về Saponin trong hạt trà xanh Lâm Đồng /
Tác giả: Võ Ngô Thu Vân,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu tác động của cấu trúc sở hữu đến chính sách cổ tức thông qua báo cáo thường niên của các
Tác giả: Ngô Huỳnh Thiên Thu,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.63221
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tổng quan về saponin và bước đầu tìm hiểu về saponin trong hạt trà Lâm Đồng. /
Tác giả: Võ Ngô Thu Vân,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn