Trang 1 trong 41 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế trang phục 4 :
Tác giả: Võ Tấn Phước,
Mô tả vật lý: 179 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 687.042
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Cơ sở thiết kế trang phục /
Tác giả: Hoàng Ái Thư,
Mô tả vật lý: 157 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 687.042
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thiết kế trang phục 2 :
Tác giả: Võ Phước Tấn,
Mô tả vật lý: 141 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 687.042
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Công nghệ may 5 :
Tác giả: Võ Phước Tấn,
Mô tả vật lý: 200 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 646.4072
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Anh văn chuyên ngành may thời trang :
Tác giả: Võ Phước Tấn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 428.024687
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thiết kế thời trang trên máy tính =
Tác giả: Võ Phước Tấn,
Mô tả vật lý: 141 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 746.920285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hệ thống bài tập thiết kế trang phục 4 /
Tác giả: Võ Phước Tấn,
Mô tả vật lý: 167 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 687.042
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hệ thống bài tập công nghệ may 2 /
Tác giả: Võ Phước Tấn,
Mô tả vật lý: 207 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 687
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Lập hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp công trình nhà văn hóa xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền
Tác giả: Võ Tuấn Kiệt,
Mô tả vật lý: 206tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Công nghệ may 3 :
Tác giả: Võ Phước Tấn,
Mô tả vật lý: 140 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 687.044
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn